ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme

– ZEMNÍ PRÁCE
– TERÉNNÍ ÚPRAVY
– VÝKOPOVÉ PRÁCE

Základní hodinová sazba traktor-bagr s řidičem 750,00 Kč/ h bez DPH, nebo dohodou podle druhu prováděné práce.

Základní hodinová sazba buldozer s řidičem 1250,00 Kč/ h bez DPH, nebo dohodou podle druhu prováděné práce.

– terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
– výkopy základů a základových pásů hloubení rýh pro inženýrské sítě
– nakládání a přemísťování zeminy i dalších materiálů
– výkopy pro bazény a stavby
– rovnání a svahování terénů
– odklízení demoliční suti
– výkopové a zahrnovací práce
– jiné zemní práce či terénní úpravy

Doručovací adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Fakturační adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Loading