ZEMINA

Tříděná zemina

Základním prvkem výrobního sortimentu je tříděná zemina určená pro rekultivaci a sanaci krajiny.

Tříděná zemina je vytříděná zemina na sítu o velikosti oka 10 mm. Je určena k vyrovnávání terénních nerovností před pokládáním zahradní zeminy. Tříděnou zeminu lze rovněž využít k zásypu inženýrských sítí. Používá se pro terénní úpravy spojených s výstavbou pozemních komunikací, rekultivaci po povrchové těžbě, vyrovnávání terénu pro sportoviště, parky a sady, při přípravě zahrad. Dále se používá pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky.

Zahradní zemina

Nejdůležitějším produktem společnosti je zahradní zemina.
Zahradní zemina je produkována pro všechny spotřebitele. Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná dle PN 01/05. Je určena pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro pěstování rostlin (ve vrstvě do 10cm), pro výměnu zeminy v jamce při výsadbě dřevin a k terénním úpravám (vyrovnání terénních nerovností) při výsadbě zeleně (ve vrstvě do 30cm).

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlhkost max. (v %) max. 40,0
Spalitelné látky ve vysuš. vzorku min. (v %) 2,0 až 8,0
Hodnota pH/CaCl2 od 6,2 do 8,2
Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1 max. 0,3
Částice nad 31,5 mm max. (v %) 5,0

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300

Rozsah a způsob použití
Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kopaného písku. Je určena k terénním úpravám při sadovnických realizacích, používá se ve vrstvě do 50 cm. Je vhodná pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro výměnu zeminy v jamce při výsadbě dřevin.

Recyklovaný materiál je výsledkem třídění při úpravě podkladních a zahradních zemin.
Jedná se o drcené kamenivo a hlušinu v různých frakcí 0 – 100 mm. Materiál je vhodný k využití pod zpevněné plochy, plochy komunikací ale i k využití jako kryty polních a lesních cest. Jejich výhodou je nízká cenová dostupnost oproti lomovému kameni.

Doručovací adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Fakturační adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Loading