O NÁS

RENTAX CZ s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1997. Předmět podnikání po založení společnosti zahrnoval širokou škálu oborů a činností. Od roku 2008 se společnost ve svých činnostech profilovala. V současné době jsou nosnými činnostmi těžba a dodávka přírodních vápenců, stavební zemní práce, včetně pronájmu stavebních strojů, skládkování a úprava zeminy. Od roku 2008 pokračuje společnost ve zkvalitňování své činnosti ve zmiňovaných oborech, mimo jiné i implementací systémů řízení QMS podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 a systému řízení bezpečnosti práce podle normy ČSN OHSAS 18001 : 2008.

V oblasti skládkování a úpravy zemin zahájila společnost projekt úpravy zemin pro sanaci a rekultivaci krajiny. Tento projekt v plné míře využívá výsledné produkty stavebních činností zejména odpadů vzniklých v souvislosti se zemními pracemi.

Další činností je recyklace materiálů vhodných pro další využití ve stavebnictví a při rekultivačních pracích, zejména pak k závozu oblastí zasažených povrchovou těžbou, nebo jinou další lidskou činností.

Ve svých činnostech se společnost řídí platnými právními normami zejména zákonem číslo 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam ostatních odpadů.

Pro provoz Zařízení ke sběru a úpravě zemin má společnost zpracován Provozní a havarijní řád schválený Krajským úřadem Středočeského kraje Odborem životního prostředí a zemědělství.

Doručovací adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Fakturační adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Loading