TĚŽBA A ÚPRAVA VÁPENCŮ · ÚPRAVA A TŘÍDĚNÍ ZEMINY · ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY

Třídění zeminy

Ukládka zeminy a vstupních odpadů a jejich recyklace. Úprava, třídění a míchání zemin. Drcení a třídění kameniva.

Aktuální nabídka :
– betonový recyklát
– jemně tříděná ornice
– břidlice drcená – ATEST pro zásypy, násypy a podloží (stupeň velmi vhodná viz zkušební protokol v sekci Štěrky a drtě)
2 x opakovaný třídící proces – zemina pro snadnou úpravu ploch

ZAHRADNÍ ZEMINA
PROVOZOVNA: U panelárny(za Vrapickým dvorem) – BUŠTĚHRAD.

Těžba a dodávka přírodních vápenců

Vápenec těžený v lomu Kuchařík je dle jednotlivých typů vhodný pro průmyslové účely případně pro přípravu stavebních hmot, kde jsou příznivé nízké obsahy kovů a vyšší obsahy hořčíku. Surovina je použitelná i pro zemědělské účely a výrobu stavebního kameniva dle ČSN EN 12620, 13242 a 13043


Typy těžených vápenců v lomu Kuchařík – kotýských, koněpruských, sliveneckých, loděnických, řeporyjských, dvorecko-prokopských vápenců. Přesné specifikace poskytujeme zákazníkům na vyžádání.

Nabízíme

Produkty

- tříděná výkopová zemina
- tříděná ornice
- zahradní zemina
- recyklované kamenné drtě
- drtě
- štěrky

Služby

- ukládka zeminy
- ukládka vstupních odpadů
- recyklace zeminy
- recyklace vstupních odpadů
- úprava, třídění a míchání zemin
- drcení a třídění kameniva

Další služby

- zemní práce
- terénní úpravy
- výkopové práce

Doručovací adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Fakturační adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Loading