ŠTĚRKY A DRTĚ

Štěrky a drtě

Vznikají jako vedlejší produkt při třídění zeminy a dále jsou výsledným produktem drcení vstupních odpadů zejména kamení, vytěžené hlušiny a nerostů.

Takto vznikající štěrky a drtě jsou vhodné jako podkladové vrstvy pozemních komunikací, chodníků včetně zámkové dlažby, zásypy inženýrských sítí, jako zásypy podkladových vrstev pro stavby, pod základové pasy, základové desky a zpevněné manipulační plochy.

Nabízené frakce :
0 – zásyp
0 – 10
10 – 32
32 – 130
63 – 130

Doručovací adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Fakturační adresa

Komenského 188
411 56 Bohušovice nad Ohří

Loading