Zemní práce

Provádíme: 

- ZEMNÍ PRÁCE 
- TERÉNNÍ ÚPRAVY 
- VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Základní hodinová sazba traktorbagr s řidičem 750,00 Kč/ h bez DPH, nebo dohodou podle druhu prováděné práce.

Základní hodinová sazba buldozer s řidičem 1250,00 Kč/ h bez DPH, nebo dohodou podle druhu prováděné práce.

- terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
- výkopy základů a základových pásů hloubení rýh pro inženýrské sítě 
- nakládání a přemísťování zeminy i dalších materiálů 
- výkopy pro bazény a stavby 
- rovnání a svahování terénů 
- odklízení demoliční suti 
- výkopové a zahrnovací práce 
- jiné zemní práce či terénní úpravy

Naše technika

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.