Těžba a dodávka přírodních vápenců

Vápenec těžený v lomu Kuchařík je dle jednotlivých typů vhodný pro průmyslové účely případně pro přípravu stavebních hmot, kde jsou příznivé nízké obsahy kovů a vyšší obsahy hořčíku. Surovina je použitelná i pro zemědělské účely a výrobu stavebního kameniva dle ČSN EN 12620, 13242 a 13043

Typy těžených vápenců v lomu Kuchařík - kotýských, koněpruských, sliveneckých, loděnických, řeporyjských, dvorecko-prokopských vápenců. Přesné specifikace poskytujeme zákazníkům na vyžádání.

INFORMACE K LOMU

LOM Kuchařík

Lom Kuchařík

Lom Kuchařík
Lom Kuchařík