Zahradní zemina

Nejdůležitějším produktem společnosti je zahradní zemina.
Zahradní zemina je produkována pro všechny spotřebitele. Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná dle PN 01/05. Je určena pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro pěstování rostlin (ve vrstvě do 10cm), pro výměnu zeminy v jamce při výsadbě dřevin a k terénním úpravám (vyrovnání terénních nerovností) při výsadbě zeleně (ve vrstvě do 30cm).

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlhkost max. (v %) max. 40,0
Spalitelné látky ve vysuš. vzorku min. (v %) 2,0 až 8,0
Hodnota pH/CaCl2 od 6,2 do 8,2
Vodivost (vodní výluh 1w:25v) v mS.cm-1 max. 0,3
Částice nad 31,5 mm max. (v %) 5,0

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300

Rozsah a způsob použití
Zahradní zemina je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kopaného písku. Je určena k terénním úpravám při sadovnických realizacích, používá se ve vrstvě do 50 cm. Je vhodná pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky a pro výměnu zeminy v jamce při výsadbě dřevin.

Recyklovaný materiál je výsledkem třídění při úpravě podkladních a zahradních zemin.
Jedná se o drcené kamenivo a hlušinu v různých frakcí 0 - 100 mm. Materiál je vhodný k využití pod zpevněné plochy, plochy komunikací ale i k využití jako kryty polních a lesních cest. Jejich výhodou je nízká cenová dostupnost oproti lomovému kameni.

Zahradní zemina

Zahradní zemina
Zahradní zemina
Zahradní zemina
Zahradní zemina

Naše technika

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.