Vstupní odpad

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O
03 01 01 Odpadní kůra a korek O
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) O
20 02 02 Zemina a kameny O

 

Naše technika

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.