Třídění zeminy

Ukládka zeminy a vstupních odpadů a jejich recyklace. Úprava, třídění a míchání zemin. Drcení a třídění kameniva.

Aktuální nabídka : 
- betonový recyklát
- jemně tříděná ornice 
- břidlice drcená - ATEST pro zásypy, násypy a podloží 
(stupeň velmi vhodná viz zkušební protokol v sekci Štěrky a drtě)

2 x opakovaný třídící proces - zemina pro snadnou úpravu ploch

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Naše produkty: Služby:
- tříděná výkopová zemina - ukládka zeminy
- tříděná ornice - ukládka vstupních odpadů
- zahradní zemina - recyklace zeminy
- recyklované kamenné drtě - recyklace vstupních odpadů
- drtě - úprava, třídění a míchání zemin
- štěrky - drcení a třídění kameniva

Ukládka zeminy

ZAHRADNÍ ZEMINA 
PROVOZOVNA: U panelárny(za Vrapickým dvorem) - BUŠTĚHRAD.


Dále provádíme: 

- ZEMNÍ PRÁCE 
- TERÉNNÍ ÚPRAVY 
- VÝKOPOVÉ PRÁCE

Naše technika

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.