Tříděná zemina

Základním prvkem výrobního sortimentu je tříděná zemina určená pro rekultivaci a sanaci krajiny.

Tříděná zemina je vytříděná zemina na sítu o velikosti oka 10 mm. Je určena k vyrovnávání terénních nerovností před pokládáním zahradní zeminy. Tříděnou zeminu lze rovněž využít k zásypu inženýrských sítí. Používá se pro terénní úpravy spojených s výstavbou pozemních komunikací, rekultivaci po povrchové těžbě, vyrovnávání terénu pro sportoviště, parky a sady, při přípravě zahrad. Dále se používá pro zakládání vegetační vrstvy pro trávníky.

Tříděná zemina

Tříděná zemina
Tříděná zemina
Tříděná zemina
Tříděná zemina

Naše technika

Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.
Zahradní zemina, tříděná zemina, štěrky a drtě. Ukládka zeminy.